5A

Hej PiątAki!
Jutro i pojutrze pracujemy z ćwiczeniami s. 99-102. Grupa podmiotu i grupa orzeczenia. Wykres zdania pojedynczego.

=============================================

Plastyka

Zapoznaj się z treścią : Kompozycja rytmiczna. Podręcznik str. 60- 62. Wykonaj na kartce A4 ćwiczenie 1 ze strony 62.

Pracę wyślij na adres: a.treter.klyszynska@gmail.com

Technika

Zapoznaj się z treścią : Elementy rysunku technicznego. Podręcznikstr. 53-55. Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 4 str. 55.

Ćwiczenie prześlij na adres: : a.treter.klyszynska@gmail.com

============================================

MUZYKA klasa 5

Temat: Poznajemy polską muzykę rozrywkową.

Śpiewamy piosenkę ” Chodź pomaluj mój świat” z repertuaru zespołu: „Dwa plus jeden”.
Nagranie wraz z tekstem:
https://youtu.be/etEFM77dEK4
Odsyłamy tylko zaległości jak zawsze na adres: w.zaradny@gmail.com , bo do piątku wystawiamy oceny na koniec roku!

====================================

Język polski;

Hej PiątAki!
Jutro pracujemy z ćwiczeniami. Dla tych, którzy nie mają ćwiczeń, przesyłam skany. Niczego nie robimy wcześniej w domu!!!

==================================

Religia – Nauka zdalna od 01.06.2020 do 17.06.2020
! ! ! Dla osób chętnych ! ! !
Dla uczniów chętnych uzyskać dodatkową ocenę z religii, proszę o obejrzenie filmu i wysłanie zdjęcia tytułu zapisanego w zeszycie oraz kilku informacji o filmie, na maila.

Klasa 5-6:
01.06.2020 https://www.youtube.com/watch?v=v20Sve8ePfA&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=51
03.06.2020 https://www.youtube.com/watch?v=4DgSfWLEKa8&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=52
08.06.2020 https://www.youtube.com/watch?v=wT1VqBoKeFk&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=53
10.06.2020 https://www.youtube.com/watch?v=jdZIj_GIb30&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=54
15.06.2020 https://www.youtube.com/watch?v=Uce1G7fWrsA&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=56
17.06.2020 https://www.youtube.com/watch?v=IDDrAXQmMWk&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=60

=====================================

Historia:

Dział: VII: Polska w XIII-XV wieku.

5.Temat: Czasy świetności dynastii Jagiellonów.

 1. Przeczytać tekst str. 216-221
 2. Materiał do zajęć: https://www.youtube.com/watch?v=ZlLvxdNoH2Y
 3. W zeszycie udzielić odpowiedzi na pytania:
 1. Wypisz przyczyny zawiązania i rozpadu polsko – węgierskiej unii personalnej.
 2. Wypisz przyczyny  wojny trzynastoletniej.
 3. Kiedy i w jakich okolicznościach Polska odzyskała Pomorze Gdańskie?

Skan lub zdjęcie odpowiedzi napisanej w zeszycie wysłać: sp2piechowice@wp.pl,

w tytule nazwisko i imię ucznia, ostateczny termin wysłania: 03.06.2020

IV. Zeszyt ćwiczeń do tematu str. 118-119.

6. Temat: Monarchia stanowa w Polsce.

 1. Przeczytać tekst str.222-227
 2. Materiały do zajęć: https://www.youtube.com/watch?v=u4LiiteB_Oo
 3. W zeszycie udzielić odpowiedzi na pytania:
 1. Wypisz  różnice między monarchią patrymonialną a stanową?
 2. W jaki sposób polskie rycerstwo stało się szlachtą?
 3. Wypisz przywileje szlacheckie.

Skan lub zdjęcie odpowiedzi napisanej w zeszycie wysłać: sp2piechowice@wp.pl,

w tytule nazwisko i imię ucznia, ostateczny termin wysłania: 05.06.2020

IV. Zeszyt ćwiczeń do tematu str. 120

======================================================

J. polski

Hej PiątAki!!!
Na poniedziałek:

 1. Z ćwiczeń s. 91-92 (zdanie pojedyncze ….) – zad. 2 – ułożyć zdania; zad. 5 – wstawić przecinki, zad.6 – wstawić przecinki
 2. Jeśli ktoś nie zrobił, to jeszcze zadanie domowe pod notatką ze zdania pojedynczego (4 zdania do rozwinięcia)
  Uwaga!!! Nie przysyłamy zadań, sprawdzimy sobie na lekcji.
 3. Przypominam o „sennej pracy”!!!
 4. Proszę przeczytać tekst z podręcznika s. 229-234 – Tomasz Małkowski „Przeprowadzka”.
  Miłego weekendu!

=====================================

Język polski:

Zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte

notatka skany ćwiczeń

======================================

Materiały dodatkowe do lekcji z geografii do samodzielnej pracy:

Układ Słoneczny- Solar System

UKŁAD SŁONECZNY – prezentacja

https://prezi.com/mrr6lwpyo6zs/ukad-soneczny/

Układ Słoneczny – Quiz

https://quizizz.com/admin/quiz/5889d2345666c5805cb8d182/uk%C5%82ad-s%C5%82oneczny

układ słoneczny – Quiz

https://quizizz.com/admin/quiz/5cd1638374e9d9001a51adf4/uk%C5%82ad-s%C5%82oneczny

======================================

Język polski

Bajka, czyli jak bawić i uczyć jednocześnie.

=========================================

Biologia
Temat- Rośliny okrytonasienne. podręcznik strona137- 142
punkty:

 1. cechy roślin okrytonasiennych
 2. budowa kwiatu rośliny okrytonasiennych
 3. sposoby zapylania roślin

=======================================

MUZYKA klasa 5

Temat: Doskonalimy technikę śpiewu.

1. Uczymy się  śpiewać piosenkę p.t. ” Płonie ognisko w lesie”. Tekst znajduje się w podręczniku lub w internecie. W śpiewie po może nam nagranie: https://youtu.be/rFjMVddH4OQ
2. Utrwalamy piosenkę p.t.: ” Na majówkę” https://youtu.be/6N5xHLANJEs
3. Wysyłamy tylko zaległe zadania na adres: w.zaradny@gmail.com

====================================

Plastyka

Wyobraź sobie, że możesz podróżować w czasie. W przeszłość lub przyszłość. Namaluj farbami lub pastelami, ( moźesz zastosować inną technikę plastyczną) gdzie i w jakiej sytuacji chciałbyś się znaleźć, z kim spotkać, co zobaczyć.

Format pracy A3 lub A4.

Zdjęcie pracy wyślij na adres: a.treter.klyszynska@gmail.com

Jeśli chcesz możesz również wysłać pracę na konkurs w ramach ogólnopolskiej akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

na adres:

SPiDR, Zachowaj Trzeźwy Umysł, ul. Grochowska 45a, 60-277 POZNAŃ

 z dopiskiem: konkurs plastyczny „Wehikuł czasu”

Pracę dokładnie podpisz:

 1. Imię i nazwisko:……………………………………………..
 2. Piechowice
 3. Szkoła Podstawowa nr…, ul………………………………………….58-573 Piechowice
 4. Nauczyciel: Agnieszka Treter- Kłyszyńska
 5. Do pracy należy dołączyć zgodę rodzica na udział w konkursie plastycznym

„ Wehikuł czasu” wraz z podpisem rodzica.

========================================================

Technika

Poznajemy pismo techniczne.

Obejrzyj film:

https://www.youtube.com/watch?v=q9StxQrWXMs

================================================

J. polski

„Alicja w Krainie Czarów” i zadanie

================================================

Historia:

Dział: VII: Polska w XIII-XV wieku.

2.Temat: Czasy Kazimierza Wielkiego

 1. Przeczytać tekst str.203-207
 2. Materiał do zajęć: https://www.youtube.com/watch?v=pG4Grmqwqh8
 3. W zeszycie udzielić odpowiedzi na pytania:
 1. Jaką politykę prowadził Kazimierz Wielki?
 2. Wypisz reformy dokonane przez Kazimierza wielkiego.
 3. Z czyjej inicjatywy i w którym roku powstała Akademia Krakowska?

Skan lub zdjęcie odpowiedzi napisanej w zeszycie wysłać: nieobowiązkowe.

IV. Zeszyt ćwiczeń do tematu str. 110-112.

3. Temat: Unia polsko-litewska.

 1. Przeczytać tekst str.208-213
 2. Materiały do zajęć: https://www.youtube.com/watch?v=LLSO0yA_dIM  
 3. W zeszycie udzielić odpowiedzi na pytania:
 1. Wypisz przyczyny i skutki unii w Krewie?
 2. Dlaczego doszło do wielkiej wojny z zakonem krzyżackim, jak się zakńczyła?

Skan lub zdjęcie odpowiedzi napisanej w zeszycie wysłać: sp2piechowice@wp.pl,

w tytule nazwisko i imię ucznia, ostateczny termin wysłania: 22.05.2020

IV. Zeszyt ćwiczeń do tematu str. 113-115

==============================================

MUZYKA klasa 5

Temat: Śpiewamy piosenki turystyczne.

1. Śpiewamy piosenkę p.t. „Stokrotka” . Tekst znajdziemy w podręczniku lub w internecie.
     Pomóc w śpiewie może nagranie:  https://youtu.be/hfOFRAhKqd4
2. Wysyłamy tylko zaległe zadania na adres: w.zaradny@gmail.com

============================================

Biologia:
temat” Poznajemy cechy roślin nagonasiennych” podręcznik strona 129-131, proszę też zrobić ćwiczenia z tego tematu

==============================================

Historia:

Dział: VII: Polska w XIII-XV wieku.

1.Temat: Rozbicie dzielnicowe.

 1. Przeczytać tekst str.192-197
 2. Materiał do zajęć: https://www.youtube.com/watch?v=Dby1lfV3ERo
 3. W zeszycie udzielić odpowiedzi na pytania:
 1. Czym było rozbicie dzielnicowe?
 2. Jakie były skutki rozbicia dzielnicowego?

IV. Zeszyt ćwiczeń do tematu str. 106-107.

2. Temat: Zjednoczenie Polski.

 1. Przeczytać tekst str.198-202
 2. Materiały do zajęć:  https://www.youtube.com/watch?v=aguoHCpXQE8
 3. W zeszycie udzielić odpowiedzi na pytania:
 1. Którzy książęta podejmowali próbę zjednoczenia Polski?
 2. Wypisz jakie polskie ziemie zjednoczył Władysław Łokietek.

Skan lub zdjęcie odpowiedzi napisanej w zeszycie wysłać: sp2piechowice@wp.pl,

w tytule nazwisko i imię ucznia, ostateczny termin wysłania: 15.05.2020

IV. Zeszyt ćwiczeń do tematu str. 108-109

=============================================

MUZYKA klasa 5

Temat: Poznajemy twórczość Stanisława Moniuszki.

1. Utrwalamy i śpiewamy piosenkę pt: ” Na majówkę” ( z ubiegłego tygodnia).
2. Piszemy w zeszycie 5 zdań kim był Stanisław Moniuszko oraz przynajmniej trzy tytuły jego pieśni. Korzystamy z podręcznika lub dowolnych źródeł.
3. Wysyłamy zdjęcie notatki na adres: w.zaradny@gmail.com

===============================================

Język polski

Hej PiątAki!

 1. Przepis na szczęście. Zadanie domowe.
 2. Skany z ćwiczeń, dla tych którzy nie mają. Rytm
 3. Zadania z ortografii (też z ćwiczeń) UWAGA!!! To materiał do pracy na lekcji, więc proszę nie uzupełniać wcześniej, pracujemy na zajęciach!!! To co zostanie, będzie jako zadanie domowe.
 4. W środę zaczynamy „Alicję w Krainie Czarów” !!!

================================================

Informatyka

Patyczaki w ruchu. Tworzenie prostych animacji.

Przebieg:

 1. Potrzebny będzie program 

program Pivot  – darmowy program do pobrania pod linkiem

https://drive.google.com/file/d/1xDqwO7ml4OI5c8vY-goc6yGdkUNpThoY/view?usp=sharing

https://youtu.be/bUn4rfbvFqo – link do filmu z instrukcją obsługi programu

Patyczak

1. Utwórz nowy projekt (kliknij Plik, następnie Nowy).

2. Ustaw wymiary animacji (kliknij Edycja, następnie Opcje)

• szerokość na 700 px,

• wysokość na 500 px.

3. Pobierz obraz z internetu i zapisz pod nazwa tło_patyczak

4. Przejdź do otwartego programu Pivot.

5. Z pliku tło_patyczak  Wczytaj tło (kliknij Plik, a następnie Wczytaj tło i znajdź zapisane wcześniej tło).

6. Stwórz animację przedstawiającą  patyczaka poruszającego się na tle. Postać może biegać, skakać.

7. Zapisz projekt na komputerze jako plik programu Pivot pod nazwą  patyczak_ na łące  (kliknij Plik, a następnie wybierz Zapisz jako).

8. Eksportuj animację jak plik gif o nazwie patyczak (kliknij Plik i wybierz Eksportuj animację)

Klatki animacji – to tylko przykład :

Prześlij projekt animacji na e-mail macek333@wp.pl

========================================================

Język polski

Rytm w poezji

Wierszykowa rytmika

=========================================================

Plastyka

Poznajemy na czym polega kompozycja statyczna i dynamiczna.

Obejrzyj filmy:

o kompozycji statycznej

i kompozycji dynamicznej

Wykonaj pracę przedstawiającą kompozycję dynamiczną pt.: „Wichura”.

Może to być praca abstrakcyjna, nie związana z rzeczywistością, płaska lub przestrzenna z dowolnych materiałów.

Można zapoznać się z tekstem w podręczniku str. 52-54.

Technika

Obejrzyj film o tworzywach sztucznych :

Wykonaj stworka-skarbonkę z tworzyw sztucznych. Użyj do tego celu dowolnych przedmiotów z tworzyw sztucznych.

( np. butelki, nakrętki, rurki, pudełka po jogurtach, serkach, oprawki po długopisach….)

=======================================================

Historia:

Dział: VI: Polska pierwszych Piastów.

5.Temat: Rządy Bolesława Krzywoustego

 1. Przeczytać tekst str.179-182
 2. Materiał do zajęć: https://www.youtube.com/watch?v=w5kqYmomxd8
 3. W zeszycie udzielić odpowiedzi na pytania:
 1. W jaki sposób Bolesław Krzywousty przejął władze w Polsce?
 2. Wypisz postanowienia zawarte w testamencie Bolesława Krzywoustego.

Skan lub zdjęcie odpowiedzi w zeszycie: sp2piechowice@wp.pl, w tytule nazwisko i imię ucznia, ostateczny termin wysłania: 06.05.2020

IV. Zeszyt ćwiczeń do tematu str. 97-99.

6. Temat: Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów.

 1. Przeczytać tekst str.183-186
 2. Materiały do zajęć:  https://www.youtube.com/watch?v=OAFE-fD5IHU
 3. W zeszycie udzielić odpowiedzi na pytania:
 1. Jak wyglądało życie ludności w czasach pierwszych Piastów?
 2. Wypisz obowiązki poddanych wobec władców.
 3. Wypisz obowiązki drużyny wojów.

Skan lub zdjęcie odpowiedzi w zeszycie: sp2piechowice@wp.pl, w tytule nazwisko i imię ucznia, ostateczny termin wysłania: 08.05.2020

IV. Zeszyt ćwiczeń do tematu str. 100-101

=====================================================

Religia – Nauka zdalna od 06.05.2020 do 30.05.2020

! ! ! Dla osób chętnych ! ! !

Dla uczniów chętnych uzyskać dodatkową ocenę z religii, proszę o obejrzenie filmu i wysłanie zdjęcia tytułu zapisanego w zeszycie na maila.

KLASA 5-6

06.05.2020

Klasa 5-6: https://www.youtube.com/watch?v=RdBteGPn25o&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=41

11.05.2020

Klasa 5-6: https://www.youtube.com/watch?v=TSuFB9Y3MFE&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=42

13.05.2020

Klasa 5-6: https://www.youtube.com/watch?v=LjJqCCBZQ5o&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=43

18.05.2020

Klasa 5-6: https://www.youtube.com/watch?v=JsL63tn7WSw&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=44

20.05.2020

Klasa 5-6: https://www.youtube.com/watch?v=Zviorv9JoGo&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=45

25.05.2020

Klasa 5-6: https://www.youtube.com/watch?v=tijW6KeK24o&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=46

27.05.2020

Klasa 5-6: https://www.youtube.com/watch?v=UDsBhExRCTQ&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=47

=================================================

MUZYKA klasa 5

Temat: Na majówkę.

1. Śpiewamy piosenkę p.t.” Na majówkę: skomponowaną przez A. Zygierewicza  z tekstem W. Chotomskiej. Tekst znajdziemy w podręczniku lub w internecie: https://www.tekstowo.pl/piosenka,wanda_chotomska,na_majowke.html
W śpiewie pomoże nam nagranie: https://youtu.be/6N5xHLANJEs
2. Uzupełniamy i wysyłamy tylko zaległe zadania na adres: w.zaradny@gmail.com

==================================================

Cześć PiątAki!
Jutro pracujemy z ćwiczeniami (dla tych, którzy nie mają, dołączam skany). Podział wypowiedzeń.
Powtórzenie. Str. 78-82 Proszę nie robić zadań!!!, będziemy pracować wspólnie na lekcji.
Uwaga!!!
Dla wszystkich jest skan notatki z lekcji. Wykorzystałam schemat z podręcznika, omawialiśmy go na ostatniej lekcji, ale możemy go wykorzystać jako notatkę z lekcji, bo jest czytelny i prosty (podręczniki oddacie, a tak zostanie w zeszycie).
Pozdrawiam.

Rodzaje zdań notatka

======================================================

MUZYKA klasa 5

Temat: Święto Trzeciego Maja

 1. Utrwalamy na pamięć tekst czterech zwrotek i śpiewamy „Mazurek Dąbrowskiego”
 2. Przypominamy sobie i śpiewamy piosenkę: „Piechota” ( tekst w podręczniku)
 3. Wysyłamy tylko zaległe zadania jak zawsze na: w.zaradny@gmail.com

==========================================================

Historia Dział: VI: Polska pierwszych Piastów.

3.Temat: Polska Bolesława Chrobrego

 1. Przeczytać tekst str.170-174
 2. Materiał do zajęć: https://www.youtube.com/watch?v=cGPYg5T9Lyc
 3. W zeszycie udzielić odpowiedzi na pytania:
 1. Jakie były przyczyny i skutki zjazdu gnieźnieńskiego?
 2. Kiedy i gdzie odbyła się pierwsza koronacja Bolesława Chrobrego?

Skan lub zdjęcie odpowiedzi w zeszycie: sp2piechowice@wp.pl, w tytule nazwisko i imię ucznia, ostateczny termin wysłania: 29.04.2020

IV. Zeszyt ćwiczeń str. 92-94.

4. Temat: Kryzys i odbudowa państwa polskiego.

 1. Przeczytać tekst str.175-178
 2. Materiały do zajęć:  https://www.youtube.com/watch?v=WZQm0V7a9rc
 3. W zeszycie udzielić odpowiedzi na pytania:
 1. Na czym polegał kryzys państwa pierwszych Piastów?
 2. Jakie ziemie odzyskał Kazimierz odnowiciel?
 3. Dlaczego Bolesław Śmiały musiał uciekać z kraju?

Skan lub zdjęcie odpowiedzi w zeszycie: sp2piechowice@wp.pl, w tytule nazwisko i imię ucznia, ostateczny termin wysłania: 30.04.2020

IV. Zeszyt ćwiczeń str. 95-96

====================================================

Informatyka

Właśnie rozpoczęliśmy nowy konkurs dla młodych pasjonatów programowania w Python.

Konkurs polega na stworzeniu swojej własnej gry napisanej w języku Python przy pomocy programu PixBlocks.

Udział jest darmowy, a dla autorów najlepszych gier przygotowaliśmy nagrody.

Szczegóły konkursu na naszej stronie: https://pixblocks.com/restore-classic

Pozdrawiamy,
zespół PixBlocks

============================================================

Język polski

Dźwiękonaśladowczość

Wyrazy dźwiękonaśladowcze

https://www.youtube.com/watch?v=pXVnZyhNekY

==============================================================

 Klasy IV-VII- plastyka i technika  

Do 4 maja wykonujemy i przesyłamy wszystkie zaległe prace i zadania

na adres:

a.treter.klyszynska@gmail.com

 oraz wykonujemy kotylion narodowy wg jednego z załączonego filmiku

kotylionu nie wysyłamy na maila, tylko przynosimy do szkoły, gdy już wrócimy.

================================================

Język polski

Materiały do lekcji: Komizm

===================================================

Język polski

Materiał do lekcji: Fabuła cd

======================================================

Język polski

Materiał do lekcji: Fabuła NOTATKA

===========================================================

Historia

Dział: VI: Polska pierwszych Piastów.

Temat: Zanim powstała Polska.

 1. Przeczytać tekst str.160-164
 2. Materiał do zajęć: https://www.youtube.com/watch?v=q4NRg6TU5js
 3. W zeszycie udzielić odpowiedzi na pytania:
 • Kim byli Słowianie i jakie były ich wierzenia?
 • Kiedy i gdzie powstało państwo Polan?

Skan, zdjęcie odpowiedzi: sp2piechowice@wp.pl, w tytule nazwisko i imię ucznia

IV. Zeszyt ćwiczeń str. 88-89.

Temat: Mieszko I, początki państwa polskiego.

 1. Przeczytać tekst str.165-169
 2. Materiały do zajęć:  https://www.youtube.com/watch?v=-PHjsA5vGC8&list=PLpQ2xkfmkvp0j0mFkiqo86LvSRqSyL8dk&index=1
 3. W zeszycie udzielić odpowiedzi na pytania:
 • W jaki sposób powstało państwo Mieszka I?
 • Data przyjęcia chrztu, jego znaczenie i skutki.

Skan, zdjęcie odpowiedzi: sp2piechowice@wp.pl, w tytule nazwisko i imię ucznia

IV. Zeszyt ćwiczeń str. 90-91

========================================================

Geografia – Wypełnij i odeślij kartę pracy związaną z tundrą i tajgą na adres macek333@wp.pl

Pliki do pobrania

Dbając o przyrodę proszę dokumentów nie drukować tylko wypełnić elektronicznie wg instrukcji podanej na lekcji i odesłać na mój adres e-mail. Darmowy program do otwierania plików pdf z możliwością wypełniania dokumentów to: Adobe Acrobat DC

Ten plik z ćwiczeniami może domyślnie otworzyć się w przeglądarce. Należy go zapisać na kompie i otworzyć w Adobe Acrobat DC. Wypełnić korzystając z narzędzia (wypełnij i podpisz).

===============================================================

Matematyka

Zadania do rozwiazania.

Po rozwiazaniu prosze przesłać na adres:

formamiroslaw@gmail.com

===============================================================

Biologia
temat- Poznajemy budowę paprotników. Podręcznik strona 121-125. Proszę zrobić ćwiczenia do tego tematu i wysłać zdjęcie na mojego maila.

=======================================================

MUZYKA klasa 5

Temat: Jan Sebastian Bach
1. Śpiewamy piosenkę p.t. „Jan Sebastian Bach”:  https://youtu.be/p_kHrUdNaTc
2. Piszemy w zeszycie 5 zdań o Janie Sebastianie Bachu (podręcznik, strona:120)
3. Wysyłamy zdjęcie notatki

=============================================

Język polski

Hej, Piątaki!
Ponieważ różnie bywa ze słyszalnością, nie możemy nastawiać się na głośne czytanie przez discorda, dlatego proszę przeczytać na jutro tekst Olgi Tokarczuk „Loteria” – podręcznik str. 196-199.
Zastanówcie się, z czym kojarzy Wam się słowo SZCZĘŚCIE, co sprawia, że czujemy się szczęśliwi albo nieszczęśliwi, czy jest jakiś uniwersalny przepis na bycie człowiekiem szczęśliwym itd. Pogadamy sobie troszkę o szczęściu. Pozdrawiam

=======================================================

Plastyka

Wykonaj pracę „ Fantastyczny ptak” w technice mieszanej z zastosowaniem różnorodnych faktur. W tym celu zgromadź kawałki tkanin, gąbki, sznurka, tasiemek, tektury, drewna czy kory. Wytnij lub wydrzyj kształty, ułóż i przyklej je na sztywnym podłożu, tak aby powstał ptak. Na koniec niektóre elementy możesz pomalować farbami.

Technika

Obejrzyj film Jak wyglądałoby nasze życie bez metali?

Napisz nazwy10 przedmiotów, w których występują metale.

Napisz, co to jest korozja?

Zdjęcia wykonanych prac prześlij na adres: agnieszka.treter@izer-med.com.plTermin: do 27.04.2020r.

==========================================

Religia – Nauka zdalna od 15.04.2020 do 30.04.2020

! ! ! Dla osób chętnych ! ! !

Dla uczniów chętnych uzyskać dodatkową ocenę z religii, proszę o obejrzenie filmu i wysłanie zdjęcia tytułu zapisanego w zeszycie na maila.

15.04.2020

Klasa 5-6: https://www.youtube.com/watch?v=VDuVzNdhf-k&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=36

20.04.2020

Klasa 5-6: https://www.youtube.com/watch?v=cTsbuFEV65g&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=37

22.04.2020

Klasa 5-6: https://www.youtube.com/watch?v=icAAdIhv5Fo&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=38

27.04.2020

Klasa 5-6: https://www.youtube.com/watch?v=fckBkBZAN1Y&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=39

29.04.2020

Klasa 5-6: https://www.youtube.com/watch?v=B7RQg_eLRM0&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=40

==========================================

Język polski – materiały do lekcji

=========================================

Język polski – materiały do lekcji

==========================================

MUZYKA KLASA 5 Kod zajęć na Classroom: js5epx7

Witajcie! Aby łatwiej było Wam odnaleźć materiały i dalej razem pracować, postaramy się kontynuować pracę na Classroom. Proszę oglądnijcie film (tylko 8 i pół minuty!), a w zeszytach napiszcie 5 zdań o LUTNI. Temat jest opisany w podręczniku na str. 97 – 102, a na str. 99 znajdziecie informacje o lutni. Możecie też skorzystać z innych źródeł.
Zdjęcie wysyłamy na adres: w.zaradny@gmail.com

Link do filmu:
https://epodreczniki.pl/a/muzyka-w-dawnej-polsce/D1EjqR2Ec

==================================================

Plastyka

Przeczytaj tekst ze stron 50-51 podręcznika – kompozycja otwarta i zamknięta.

Stań przed oknem w mieszkaniu. Popatrz dokładnie, co znajduje się za oknem. Wykonaj pracę  pt.: „Widok z mojego okna”, zastosuj w niej kompozycję zamkniętą. Wykonanie tej kompozycji ułatwi Ci narysowanie ramy okiennej.

Technika pracy – dowolna. Możesz malować, wyklejać, odbijać, łączyć różne materiały. Wykonanej pracy zrób zdjęcie i wyślij na adres: agnieszka.treter@izer-med.com.pl

Technika

Korzystając z dostępnych źródeł informacji lub z przesłanego przeze mnie linku do filmu, wykonaj maseczkę ochronną.

https://zdrowie.wprost.pl/koronawirus/10309167/lekarz-radzi-jak-samemu-zrobic-maseczke-ochronna.html

Termin przesyłania prac: 10.04.2020r

======================================

Biologia

Temat: Poznajemy budowę mchów.
podręcznik strona 115- 119 + ćwiczenia z tego tematu Proszę o zdjęcie ćwiczeń na maila.

======================================

J. polski

Dziś PRZYIMEK + notatka + 3 ćwiczenia.

Link do filmiku https://www.youtube.com/watch?v=IFhlN5G1G_o&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3GJeyJWgnGxfo4hTj1_9-SydBDBvU_LXGDpmC_unhUTh1bkZhM26Wqa2U

==========================================

MUZYKA KLASA 5

Śpiewamy piosenkę z repertuaru zespołu”Skaldowie”  p.t. „Wszystko kwitnie wkoło”
Pomóc może nam w tym wersja karaoke w serwisie youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Ell_0MCt77I
Zdjęcie dotychczasowych prac (1:Dziesięć zdań o instrumentach strunowych oraz 2: Pięć ciekawostek o fortepianie)  przesyłamy do oceny na adres email: w.zaradny@gmail.com

=============================

Angielski: Linki do ćwiczeń utrwalających odmianę czasownika „być” w czasie przeszłym past simple:https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/past-simple-formshttps://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/past-simple-forms-2
https://agendaweb.org/verbs/tobe-past-simple/index.html
https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/past-simple-write-1

===================================

Religia
W danym dniu proszę o obejrzenie filmu i napisanie tematu filmu w zeszycie do religii.
25.03.2020 (48’):
Klasa 1 + 2 + 4: https://www.youtube.com/watch?v=zQZMvA0czos
Klasa 5a + 5b + 6: https://www.youtube.com/watch?v=zQZMvA0czos
30.03.2020 (49’):
Klasa 1 + 2 + 4: https://www.youtube.com/watch?v=BmCutDYLWss
Klasa 5a + 5b + 6: https://www.youtube.com/watch?v=EGdgF4hxRRA&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=24
01.04.2020 (50’):
Klasa 1 + 2 + 4: https://www.youtube.com/watch?v=pI27-BDvChM
Klasa 5a + 5b + 6: https://www.youtube.com/watch?v=Y9hMQI6M8O4&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=31
06.04.2020 (51’):
Klasa 1 + 2 + 4: https://www.youtube.com/watch?v=JSplMAnB_vI
Klasa 5a + 5b + 6: https://www.youtube.com/watch?v=QTkg2FSsvMA&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=30
08.04.2020 (52’):
Klasa 1 + 2 + 4: https://www.youtube.com/watch?v=sWD75_iu2Os&list=PLYXievo3ibiX6YQsBxqa73rCVLcDeCAdG
Klasa 5a + 5b + 6: https://www.youtube.com/watch?v=IRNepEnxXa8&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=62

===================================

Materiał dla klasy 5 – Biologia

Temat ” Powtórzenie wiadomości- dział IV” strona 110-111 zadanie domowe- proszę zrobić zadania ze strony 112 w podręczniku i wysłać zdjęciem na mborowska2@vp.pl

==================================

J. angielski

W załączniku są słówka oraz gramatyka. Do pomocy przyswajania słówek przyda się:macmillan.pl/aplikacja-quizlet. unit 6 „Shops” 

==============================================

Klasa 5A:

Proszę o:

a) zrobienie krzyżówki wielkanocnej z hasłem: ZMARTWYCHWSTANIE,

b) uzupełnienie tematów w ćwiczeniach 42 (zad. 1-3), 43 (zad. 1-3), 44 (zad. 1-2), 45 (zad. 1-2), 46 (zad. 1-3), 47 (zad. 1-2).

Zdjęcie krzyżówki i uzupełnionych tematów w ćwiczeniach proszę wysłać na maila: wezykpatryk@poczta.fm

W tytule maila: imię i nazwisko – Klasa 5A.

Materiał dodatkowy do obejrzenia: https://www.youtube.com/watch?v=-bGqou394yg

========================================================

MUZYKA klasa 5
Oglądnij film o fortepianie a następnie napisz w zeszycie pięć ciekawostek o fortepianie.

=======================================

Technika klasa V Czytamy rozdział 4 Wokół metali od strony 30 do strony 33 i w zeszycie wykonujemy ćwiczenie 1 ze strony 30.

=======================================

Plastyka kl. V Wykonujemy przestrzenną ozdobę wielkanocną lub wiosenną z dowolnych materiałów i według własnego pomysłu. Wykonanej pracy robimy zdjęcie i przesyłamy na adres: agnieszka.treter@izer-med.com.pl

========================================

Klasa 5 – j.polski

Przesyłam skany wybranych zadań z zeszytu ćwiczeń. To dla uczniów, którzy zostawili je w szkole, a nie korzystają z tych udostępnionych na stronie GwO.

1.Czasowniki 2.Liczebniki 3.Przymiotniki 4.Rzeczowniki

 1. Zadania 5A
 2. Zadania z książki – 5A

Informacja dla osób, które mają ćwiczenia w szkole. Są dostępne na stronie GWO w strefie ucznia. Można tylko przeglądać, trzeba zadania zrobić w zeszycie, ale zawsze to lepiej niż nic. Ja i tak wyślę skany, ale przekazuje informację jaką dostałam od wydawnictwa.

=========================================

Klasa 5 – geografia

 1. Przez lądy i oceany – karta pracy do wypełnienia, podpisania i odesłania skanu lub zdjęcia na macek333@wp.pl – kto nie ma drukarki to inwencja twórcza :))
 2. Pierwsze podróże geograficzne – epodręcznik
 3. Pogoda a klimat – materiały – epodręcznik
 4. Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe – epodręcznik

Powtarzamy 4 tematy i piszemy z tego test po powrocie do szkoły.

===================================================

MUZYKA KLASA 5

Do pracy samodzielnej:
Oglądamy dwa filmy o instrumentach strunowych oraz opisujemy w min. 10 zdaniach jeden z nich.

Linki do filmów:

Film1 Film2