Informacje dla rodziców

KOMUNIKAT  ZDALNE  NAUCZANIE

1. Program do bezpośredniej komunikacji i lekcji online: DISCORD

 2. Działania w ramach nauczania zdalnego są prowadzone w oparciu o:

  1. lekcje online,
  2. materiały edukacyjne na portalach edukacyjnych i stronach internetowych,
  3. zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/,
  4. zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły,
  5. komunikację poprzez pocztę elektroniczną,
  6. podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń otrzymał we wrześniu ze szkoły,
  7. kontakt telefoniczny z nauczycielem,
  8. wydrukowanie przez szkołę materiałów dla uczniów, którzy zgłaszają taką potrzebę    i wyłożenie ich we wskazanym miejscu do odbioru przez rodziców: stolik w pierwszym holu szkoły, poniedziałek, godz.1000-1200,
  9. określony sposób do odbioru prac uczniów: online, poczta elektroniczna, w szkole poniedziałek  godz.1000-1200,

3. Lekcje obowiązkowe prowadzone online: język, angielski, język polski, matematyka (kryteria wyboru: egzamin ósmoklasisty, zbyt duże obciążenie uczniów czasem przebywania przed komputerem w przypadku prowadzenia wszystkich lekcji).

4. Lekcje obowiązkowe online język, angielski, język polski, matematyka prowadzone są zgodnie z obowiązującym dla danej klasy planem lekcji.

5. Pozostałe lekcje nauczyciele przedmiotu mogą prowadzić online jednak należy brać pod uwagę natężenie pracy ucznia w danym dniu oraz uzgodnić zasady z uczniami.

6. Wyznaczonym miejscem na zamieszczanie informacji dla rodziców i uczniów jest strona www.sp2piechowice.men.  

7. Dopuszcza się, jako dodatkowe, zamieszczanie materiałów dla uczniów w inny sposób ustalony z rodzicami wykorzystując media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu.

8. Oficjalnymi formami kontaktu z rodzicami są:

a) strona internetowa szkoły www.sp2piechowice.men,

b) platforma edukacyjna https://epodreczniki.pl/,

c) poczta elektroniczna,

d) telefony,

e) smsy.

10. Dopuszcza się, jako dodatkowe formy kontaktu z rodzicami poprzez media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy obowiązku  zachowania bezpiecznych warunków korzystania z Internetu.

11. Ilość przekazywanego materiału w danym dniu: przeczytanie zadanego teksty i wykonanie zadań z nim związanych z 3 przedmiotów w tym: zadań w zeszycie ćwiczeń, kart pracy, samodzielnie opracowanej notatki, rozwiązywanie zadań w zeszycie przedmiotowym, inne.

 12.Formy informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach:

a) poczta elektroniczna,

b) telefony,

c) smsy,

e) online.

Wykaz kontaktów mailowych

lp Przedmiot/stanowisko Adres e-mail
1 biblioteka agata.szpala@op.pl
2 biologia mborowska2@vp.pl
3 edukacja wczesnoszkolna I A ewelszczypior@op.pl
4 edukacja wczesnoszkolna II A alka2403@interia.pl
5 geografia, informatyka macek33@gmail.com
6 historia sp2piechowice@wp.pl
7 język angielski szefemir@gmail.com
8 język polski IV, VB, VIA pietruszkao@onet.eu
9 język polski VA roma.stan@o2.pl
10 logopeda sylwianna1237@wp.pl
11 matematyka formamiroslaw@gmail.com
12 pedagog pedagogsp2piechowice@wp.pl
13 plastyka, technika agnieszka.treter@izer-med.com.pl
14 przyroda, muzyka w.zaradny@poczta.fm
15 religia wezykpatryk@poczta.fm
16 świetlica ewa.bien26@gmail.com
17 wspomaganie emilia.ps@tlen.pl
18 wychowanie fizyczne agnieszkakocela@gmail.com