KOMUNIKATY

Szanowni Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej nr 2

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w roku 2019, szkoła zapewnia wszystkim uczniom:

– podręczniki,

– ćwiczenia.

2. Wyposażenie tornistra dotyczące zeszytów, piórnika, materiałów plastycznych oraz stroju na lekcje wychowania fizycznego zapewniacie Państwo we własnym zakresie.

Wobec powyższego prośba do Państwa aby:

1. Strój sportowy do realizacji lekcji wychowania fizycznego w sali gimnastycznej obejmował białą koszulkę sportową, ciemne krótkie spodenki oraz obuwie sportowe z jasną podeszwą.

2. Piórnik Pierwszoklasisty należy zaopatrzyć w miękki ołówek, kolorowe kredki, miękką gumkę do wymazywania, temperówkę. Pozostałe materiały dotyczące wyposażenia zostaną podane w uzgodnieniu z Państwem 2.09.2019 r. po apelu inaugurującym nowy rok szkolny. Nie ma potrzeby kupowania pióra, długopisu, zeszytów. Materiały plastyczne dotyczące realizacji zajęć, w zależności od potrzeb, będą podawane na bieżąco przez wychowawców.

3. Wyposażenie piórnika uczniów klas II-VI zawierało: pióro lub długopis, miękki ołówek, temperówkę, linijkę. Do języka polskiego obowiązuje zeszyt w linie, do pozostałych przedmiotów w kratkę. Materiały plastyczne dotyczące realizacji przedmiotów będą podawane na bieżąco.

4. Strój galowy składał się z białej koszuli i ciemnych spodni dla chłopców, białej bluzki i ciemnej spódniczki dla dziewczynek.

Przepraszamy za utrudnienia związane z niemożliwością zamieszczania komunikatów na stronie internetowej szkoły z uwagi na tryb formalnych związany z jej założeniem. Strona internetowa szkoły będzie uruchomiona 19 sierpnia 2019 r.    Adres strony internatowej: www.sp2piechowice.men