Historia szkoły

SP 1

Budowę szkoły rozpoczęto w 1962r, lecz po roku czasu prace zaczęły się przeciągać. Młodzież i ich rodzice niecierpliwili się. Praca na trzy zmiany w starej szkole nie stwarzała możliwości dobrych wyników. Od września 1964 Szkoła nr 2 z braku własnego budynku mieściła się w Szkole nr 1.

SP 2 w trakcie budowy

Termin otwarcia Szkoły nr 2 wciąż był niepewny. Dopiero 7 stycznia 1965 odbyło się uroczyste otwarcie nowej placówki oświatowej. Pierwszym kierownikiem szkoły został Pan Zbigniew Żurko.

Dyrektorzy i lata kadencji:

Zbigniew Żurko 1964 – 1978
Eulalia Koguciuk 1978 – 1981
Krystyna Tchórzewska 1981 – 1984
Antoni Olszewski 1984 – 2002
Katarzyna Wyrobek 2002 – 2003
Anna Skibińska 2003 – 2004
Maria Malczuk 2004 – 2005
Antoni Olszewski marzec 2005 – sierpień 2005
Elżbieta Piątkiewicz – Pałka 2005 – 2019 (Gimnazjum)
Elżbieta Piątkiewicz – Pałka 2019 – …. (Szkoła Padstawowa nr 2)

Nasza szkoła mieści się przy ulicy Tysiąclecia 28 i czeka na was: młodzież i dorośli. Dziś uczęszcza do niej 127 gimnazjalistów. W tym roku szkolnym nastąpiły zmiany na stanowisku dyrektora. Miejsce pana dyrektora Antoniego Olszewskiego, nieocenionego przyjaciela młodzieży, człowieka o ogromnym sercu i niepojętej wręcz cierpliwości, zajęła pani Elżbieta Piątkiewicz – Pałka, znająca na wskroś nasze słabości a nawet ukryte talenty. Pomagać jej będzie pani Joanna Małysz. Nasze szanowne grono pedagogiczne liczy 27 nauczycieli. Kadra jest młoda i dobrze przygotowana. Na uroczystym apelu rozpoczynającym nowy rok szkolny serdecznie powitaliśmy wszystkich nauczycieli. Problemy wychowawcze pomoże rozwiązywać pani pedagog mgr Agnieszka Słomska. Kochani, dzięki wydatnej pomocy naszych rodziców a szczególnie tych pracujących w Radzie Rodziców, możemy was zaprosić na rozmaite zajęcia dodatkowe. Odbywają się u nas zajęcia sportowe,informatyczne, turystyczne, spotkania ekologiczne, matematyczne, ortograficzne i teatralne. Spotykają się członkowie Klubu Ziemian i Szkolnego koła Turystyczno- Krajoznawczego. Ci ostatni wyruszają na trasę Rajdu kuratoryjnego. O talentach sportowych naszych kolegów nie możemy zapomnieć. Świadczą o nich puchary, medale i dyplomy prezentowane w holu szkoły.. Nasza szkoła jest otwarta na wszelkie propozycje. Serdecznie zapraszamy do współpracy z nami.

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach

Uzyskało tożsamoœć prawną 9 kwietnia 2002 roku, natomiast uroczystoœć nadania imienia została przygotowana na 7 dzień czerwca 2002 roku. Jednak początki powstania gimnazjum pod patronatem Ojca Świętego sięgają dużo głębiej, bo aż do roku 1993, kiedy to po raz pierwszy nauczyciele i uczniowie przesłali Papieżowi serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Wkrótce otrzymali podziękowania oraz życzenia spokojnych, radosnych i błogosławionych świąt.
W ten sposób rozpoczęła się, dziś już należąca do rytuału szkolnego, łączność ze Stolicą Apostolską. Każdego roku wysyłano życzenia z okazji świąt, imienin i rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Śledzono kolejne pielgrzymki papieskie, gromadzono materiały związane z działalnością ekumeniczną Papieża oraz jego życiem codziennym. Uczniowie sięgali do kroniki wydarzeń z lat młodości, okresu studiów i posługi kapłańskiej biskupa krakowskiego:
– opiekuna młodzieży i orędownika piękna w myśli, mowie i sercu.
Analizowano wyjazdy „Wujka” na Mazury i w Tatry. Poznawano Papieża – wielki autorytet, z którego zdaniem liczą się najmożniejsi tego świata – jako człowieka pogodnego, dowcipnego, pełnego radości ducha, wielkiego miłośnika przyrody, turystę i poetę. Nastąpił dzień niezwykle ważny. Zamieniono pragnienia w czyny i wystosowano listy do Papieża, a następnie do Biskupa Legnickiego z prośbą o akceptację i wsparcie dla urzeczywistnienia pomysłu nadania imienia nowoutworzonemu gimnazjum. Uczniowie klas pierwszych, rozpoczynający w nim naukę w roku szkolnym 1999/2000 już wtedy, wspólnie z dyrekcją, gronem pedagogicznym i rodzicami podjęli niezbędne działania. Brali udział w konkursach wiedzy o Papieżu, redagowali gazetki klasowe i wyszukiwali ciekawostki związane z przyszłym patronem. Dziś uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach, dumni z wyboru Patrona, szukają wzorów i ideałów wśród wypowiedzi Papieża, kierując się Jego słowami:
„…niech waszym natchnieniem będzie mądrość,
niech ożywia was miłość…”
 
Uroczystości związane z nadaniem Imienia Gimnazjum

Uchwała , która decydowała o nadaniu gimnazjum imienia Jana Pawła II została podjęta 9 kwietnia 2002r. Obchody związane z uroczystym nadaniem imienia odbyły się 7 czerwca 2002, w których uczestniczyło mnóstwo osób , a wśród nich goście zaproszeni:
ks. bp. Tadeusz Rybak
Ks. Dziekan Franciszek Krossman,
szczególnie trzeba podkreślić obecność tych duszpasterzy którzy ze szkołą wtedy jeszcze Podstawową nr 2, a dzisiaj Gimnazjum byli związani;
Ks. Marian Matula- „Kubek”,
 Ks. Ludwik Gondziński,
 Ks. Władysław Saniak,
 Ks. Bogusław Sawaryn.
       Swoją obecnością uroczystość uświetnili proboszczowie z sąsiednich parafii, m in. Ks. Józef Fronc, ks. Antoni Jelonek, ks. Krzysztof Czyż wychowanek SP-2 i mieszkaniec Piechowic, ze względu na obowiązki nie mógł przyjechać, ale w liście serdecznie gratulował wyboru Patrona. Za zaszczyt poczytujemy sobie również: liczny udział gości, a szczególnie wśród nich gości resortu oświaty w osobach
Pani St. Wizytator Urszuli Kropiwnickiej
Dyrektora Delegatury Kuratora w Jeleniej Górze Pana Waldemara Urbaniaka.
Pana Ryszarda Greka w imieniu starosty Powiatu.
Udział władz miasta Piechowice w osobach Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Jana Gasza i Burmistrza Piechowic Pana Stanisława Ejnika.
        Szczególnie podkreślić trzeba obecność reprezentacji szkół o imieniu Jana Pawła II. Gościli też byli nauczyciele i dyrektorzy: Zbigniew Żurko, Eulalia Koguciuk, Krystyna Tchórzewska, Lucyna Czerniec oraz nauczycieli emerytów na czele z Panią Teresą Andrzejewską, udział osób szczególnie zasłużonych dla miasta Piechowic w osobach pana Stanisława Łuczyńskiego, byłego naczelnika OSP w Piechowicach oraz Pana Sędziego Andrzeja Wieję.
       Gościliśmy też przedstawicieli zakładów pracy w Piechowicach na czele z dyrektorem technicznym Fabryki Papieru Panem Frysem i dyrektorem Banku Gospodarki Żywnościowej Panią dyrektor Danutą Gaber. Gościliśmy także przedstawicieli Wojska Polskiego z Jeleniej Góry w osobach pułkowników, panów Jerzego Balcerowskiego i Jana Ciężkiego.
      Szczególnie dziękujemy Jolancie Bochyńskiej i Joannie Ożarskiej za przygotowanie całości programu uroczystej eucharystii pod czujną opieką Ojca Piotra Paradowskiego. Paniom Marii Tyszkiewicz-Wiei i Elżbiecie Michalskiej za przygotowanie części literackiej o Ojcu Świętym, Dorocie Sobczyńskiej, Marii Skowron i Iwonie Majtczak za całość prac organizacyjnych, plastycznych i dekoracyjnych, Sławomirowi Mackiewiczowi za przygotowanie zaproszeń i dokumentów związanych z nadaniem imienia, za multimedialne prezentacje programów o Janie Pawle II.
        Wyrażamy także wdzięczność i podziękowania właścicielom i kierownikom zakładów pracy, właścicielom sklepów i indywidualnym osobom, które spontanicznie i ofiarnie wspomogły Gimnazjum, nie tylko w przygotowaniach uroczystości, ale w jej bezpiecznym funkcjonowaniu.
Przebieg Wielu uczestników tej pięknej uroczystości podkreślała, że po raz pierwszy brała udział w tak podniosłym spotkaniu. Trzeba przyznać, że nastrój był iście odświętny. Najpierw społeczność szkolna, zaproszeni goście i licznie zebrani mieszkańcy uczestniczyli we Mszy Św. Celebrowanej przez ks. bp. Tadeusza Rybaka w asyście księży. Podczas tej Mszy został poświęcony sztandar szkolny, na którym uwieczniono wizerunek Papieża i jego przesłanie. Nabożeństwo uświetnił chór szkolny.
      Dalsze uroczystości odbywały się w budynku szkolnym, gdzie nastąpiła prezentacja działań szkolnych związanych z wyborem Patrona, uroczyste, nadanie imienia, przekazanie sztandaru, po czym gimnazjaliści przedstawili fragmenty z życia Ojca Świętego przeplatane pięknymi wierszami. Wystąpił także dziecięcy zespół z SP-1 „Wesołe Nutki”.
     Uroczystość była piękna i wzruszająca; dyrekcja, nauczyciele i uczniowie oraz ich rodzice włożyli w to mnóstwo pracy. Na zakończenie uroczystości nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej- postać Papieża na tle drzewa- którą poświęcił ks. bp. T. Rybak.