KOMUNIKATY

Szanowni Rodzice,

bardzo dziękujemy za wyrażenie opinii dotyczącej organizacji przebiegu zakończenia roku szkolnego 2019/2020. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 18 czerwca 2020 r., ze względu na obowiązujący na terenie kraju stan epidemii i związane z tym ograniczenia, szkoły nie będą mogły zorganizować tradycyjnych uroczystości dla całej społeczności szkolnej. Biorąc pod uwagę Państwa sugestie oraz komunikat MEN, uroczyste zakończenie roku szkolnego i odbiór świadectw będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem:

Lp.KlasaGodzina
1VI A900
2V A1000
3V B1100
4IV A1200
5II A1300
6I A1400

Pozostałe informacje:

 1. Odbiór świadectw odbywać się będzie na boisku szkolnym. Wejście od strony boiska.
 2. Uczeń może przyjść z jednym rodzicem/opiekunem.
 3. Należy zachować dystans zajmując wyznaczone miejsca oraz przestrzegać wytycznych GIS.
 4. Uczniowie oraz rodzice, którzy nie odbiorą świadectw 26 czerwca 2020 r. będą mogli odebrać je od 29 czerwca do 10 lipca w godzinach od 900 do1500 w sekretariacie szkoły.
 5. Świadectwa można również odbierać we wrześniu.
 6. W przypadku braku możliwości odbioru w proponowanych terminach oraz wszelkich pytań dotyczących odbioru świadectw prośba o kontakt z sekretariatem szkoły: 75 76 12 029.

=======================================================

KOMUNIKAT  ZDALNE  NAUCZANIE

1. Program do bezpośredniej komunikacji i lekcji online: DISCORD

     2. Działania w ramach nauczania zdalnego są prowadzone w oparciu o:

 1. lekcje online,
 2. materiały edukacyjne na portalach edukacyjnych i stronach internetowych,
 3. zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/,
 4. zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły,
 5. komunikację poprzez pocztę elektroniczną,
 6. podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń otrzymał we wrześniu ze szkoły,
 7. kontakt telefoniczny z nauczycielem,
 8. wydrukowanie przez szkołę materiałów dla uczniów, którzy zgłaszają taką potrzebę    i wyłożenie ich we wskazanym miejscu do odbioru przez rodziców: stolik w pierwszym holu szkoły, poniedziałek, godz.1000-1200,
 9. określony sposób do odbioru prac uczniów: online, poczta elektroniczna, w szkole poniedziałek  godz.1000-1200,

3. Lekcje obowiązkowe prowadzone online: język, angielski, język polski, matematyka (kryteria wyboru: egzamin ósmoklasisty, zbyt duże obciążenie uczniów czasem przebywania przed komputerem w przypadku prowadzenia wszystkich lekcji).

4. Lekcje obowiązkowe online język, angielski, język polski, matematyka prowadzone są zgodnie z obowiązującym dla danej klasy planem lekcji.

5. Pozostałe lekcje nauczyciele przedmiotu mogą prowadzić online jednak należy brać pod uwagę natężenie pracy ucznia w danym dniu oraz uzgodnić zasady z uczniami.

6. Wyznaczonym miejscem na zamieszczanie informacji dla rodziców i uczniów jest strona www.sp2piechowice.men.  

7. Dopuszcza się, jako dodatkowe, zamieszczanie materiałów dla uczniów w inny sposób ustalony z rodzicami wykorzystując media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu.

8. Oficjalnymi formami kontaktu z rodzicami są:

a) strona internetowa szkoły www.sp2piechowice.men,

b) platforma edukacyjna https://epodreczniki.pl/,

c) poczta elektroniczna,

d) telefony,

e) smsy.

10. Dopuszcza się, jako dodatkowe formy kontaktu z rodzicami poprzez media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy obowiązku  zachowania bezpiecznych warunków korzystania z Internetu.

11. Ilość przekazywanego materiału w danym dniu: przeczytanie zadanego teksty
i wykonanie zadań z nim związanych z 3 przedmiotów w tym: zadań w zeszycie ćwiczeń, kart pracy, samodzielnie opracowanej notatki, rozwiązywanie zadań w zeszycie przedmiotowym, inne.

     12.Formy informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych  

     przez niego ocenach:

a) poczta elektroniczna,

b) telefony,

c) smsy,

e) online.

============================================================

Szanowni Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej nr 2

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w roku 2019, szkoła zapewnia wszystkim uczniom:

– podręczniki,

– ćwiczenia.

2. Wyposażenie tornistra dotyczące zeszytów, piórnika, materiałów plastycznych oraz stroju na lekcje wychowania fizycznego zapewniacie Państwo we własnym zakresie.

Wobec powyższego prośba do Państwa aby:

1. Strój sportowy do realizacji lekcji wychowania fizycznego w sali gimnastycznej obejmował białą koszulkę sportową, ciemne krótkie spodenki oraz obuwie sportowe z jasną podeszwą.

2. Piórnik Pierwszoklasisty należy zaopatrzyć w miękki ołówek, kolorowe kredki, miękką gumkę do wymazywania, temperówkę. Pozostałe materiały dotyczące wyposażenia zostaną podane w uzgodnieniu z Państwem 2.09.2019 r. po apelu inaugurującym nowy rok szkolny. Nie ma potrzeby kupowania pióra, długopisu, zeszytów. Materiały plastyczne dotyczące realizacji zajęć, w zależności od potrzeb, będą podawane na bieżąco przez wychowawców.

3. Wyposażenie piórnika uczniów klas II-VI zawierało: pióro lub długopis, miękki ołówek, temperówkę, linijkę. Do języka polskiego obowiązuje zeszyt w linie, do pozostałych przedmiotów w kratkę. Materiały plastyczne dotyczące realizacji przedmiotów będą podawane na bieżąco.

4. Strój galowy składał się z białej koszuli i ciemnych spodni dla chłopców, białej bluzki i ciemnej spódniczki dla dziewczynek.

Przepraszamy za utrudnienia związane z niemożliwością zamieszczania komunikatów na stronie internetowej szkoły z uwagi na tryb formalnych związany z jej założeniem. Strona internetowa szkoły będzie uruchomiona 19 sierpnia 2019 r.    Adres strony internatowej: www.sp2piechowice.men