Kontakt

Nasz Adres:

ul. Tysiąclecia 28
58-573 Piechowice
telefon do sekretariatu: +48 757 612 029
e-mail: szkola@sp2.piechowice.eu

Inspektorem danych osobowych jest:
Inspektor Ochrony Danych
Mariusz Stasiak vel Stasek
Kontakt: biuro@msvs.com.pl