Kontakt

Nasz Adres:

ul. Tysiąclecia 28
58-573 Piechowice
telefon do sekretariatu: +48 757 612 029
e-mail: sp2piechowice@wp.pl

Inspektorem danych osobowych jest:

Inspektor Ochrony Danych

Mariusz Stasiak vel Stasek

Kontakt: biuro@msvs.com.pl