Kursy e‑learningowe dla uczniów i nauczycieli

Szanowni Państwo,

zapraszamy uczniów Państwa szkoły do wspólnej nauki programowania w języku Python. Nowe kursy e-learningowe mogą być realizowane przez nauczycieli zarówno w szkole, np. na zajęciach informatyki, zintegrowanych lub dodatkowych, jak i w ramach nauki zdalnej. Prosimy o przekazanie nauczycielom, uczniom i ich opiekunom informacji o możliwości skorzystania z materiałów edukacyjnych dostępnych na platformie OSE IT Szkoła.

Programowanie w Python

Kursy programowania w Pythonie z Klubem Młodego Programisty to kontynuacja wcześniejszych kursów programowania w Scratch, z których skorzystało już ponad 7000 uczestników.

Nowe kursy to łącznie 20 spotkań przeznaczonych dla uczniów klas 7–8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, a także dla wszystkich tych, którzy ukończyli kursy programowania w Scratch 3.0 i chcieliby kontynuować naukę kodowania.

Nie trzeba być nauczycielem informatyki ani posiadać specjalistycznej wiedzy, żeby wykorzystywać kurs na zajęciach dydaktycznych lub dodatkowych. Dla nauczycieli przygotowaliśmy poradniki metodyczne ułatwiające przeprowadzenie i omówienie kursów, a dla młodzieży – ciekawe zajęcia, podczas których stworzą swoje pierwsze programy i aplikacje w jednym z wiodących języków programowania.

Jak wygląda kurs?

Każdy z kursów został podzielony na dziesięć modułów stanowiących spójną całość. Ich głównym elementem jest za każdym razem 40-minutowe wideo, w którym doświadczony trener prezentuje, jak przygotować program lub aplikację omawianą w danym module.

Dlaczego warto?

Kursy wprowadzą uczniów w świat programowania i są zgodne z podstawą programową. Ich celem jest rozwinięcie u dzieci zainteresowań programistycznych i umiejętności w tym zakresie poprzez naukę skryptowego języka Python.

Dzięki temu, że kursy dostępne są na bezpłatnej platformie OSE IT Szkoła, wszyscy uczniowie w równym stopniu mogą wykorzystywać swoje szanse edukacyjne i kształtować kompetencje kluczowe. Ukończenie kursu uprawnia również ucznia do pobrania certyfikatu uczestnika.

Więcej informacji na temat kursów znaleźć można w komunikacie KPRM, na stronie gov.pl/kodujoraz na platformie OSE IT Szkoła.Przekonajcie się sami, że programować każdy może!

W razie pytań zachęcamy do kontaktu: programowanie@mc.gov.pl.

Kursy e-learningowe z nauką programowania w języku Python zostały przygotowane w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechnienia korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych” realizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i Państwowy Instytut Badawczy NASK. Materiały są kontynuacją dotychczasowych działań na rzecz upowszechnienia nauki programowania wśród uczniów szkół podstawowych, ich rodziców i nauczycieli realizowanych w ramach Klubu Młodego Programisty.