Harmonogram rekrutacji

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Piechowicach w roku szkolnym 2020/2021

Lp.   Rodzaje czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.* od 2 marca 2020 r. do 20 marca 2020 r. do godz. 15.00 od 11 maja 2020 r. do 22 maja 2020 r. do godz. 15.00
  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 966 z późn. zm.) od 23 marca 2020 r. do 3 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00   od 25 maja 2020 r. do 29 maja 2020 r. do godz. 15.00  
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 6 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 1 czerwca 2020 r. do godz. 15.00
  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 14 kwietnia 2020r. do 24 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 od 04 czerwca 2020r. do 10 czerwca 2020r. do godz. 15.00
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 27 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 15 czerwca 2020r. do godz. 15.00

* złożenie wniosku dotyczy również dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.