IV OGÓLNOPOLSKIM TYGODNIU SZCZĘŚCIA W SZKOLE

Nasza szkoła zgłosiła swój udział w IV OGÓLNOPOLSKIM TYGODNIU SZCZĘŚCIA W SZKOLE, który jest obchodzony od 18 do 24 września 2023. Celem Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia w Szkole jest zwrócenie uwagi na szczęście i dobrostan oraz ich związki z efektami kształcenia. Tydzień Szczęścia w Szkole jest okazją do podejmowania tematów dotyczących dbania o pozytywne uczucia, zaangażowania, relacji, poczucie sensu, osiągnięcia i zdrowie. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem: Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Prezydenta Miasta Wrocławia, Prezydenta Miasta Gdańska, Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka, Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, Akademickiego Zacisza prof. dr hab. Romana Lepperta oraz Katarzyny Stoparczyk