KARTA ROWEROWA

Jazda rowerem daje uczniom zarówno wiele korzyści, jak i radości. Do 10 roku życia jazda powinna odbywać się bezwarunkowo pod opieką osoby dorosłej – rodzica albo innego opiekuna. Później możliwe są samodzielne przejażdżki, choć należy oczywiście pamiętać o bezpieczeństwie.

Aby uzyskać dokument uprawniający do jazdy należy zdać egzamin na kartę rowerową. Kartę rowerową może uzyskać ten, kto: skończył 10 lat, wykazał się dobrą znajomością zasad ruchu drogowego, opanował technikę kierowania rowerem.

Nasi uczniowie systematycznie utrwalali sobie przepisy ruchu drogowego. Zwieńczeniem tych lekcji był dzisiejszy egzamin na kartę rowerową. Uczniowie klasy 4A uzyskali pozytywny wynik egzaminu teoretycznego, a następnie przystąpili do sprawdzianu praktycznego – rowerowego toru przeszkód.

Gratulujemy kolejnym uczestnikom ruchu drogowego, którzy zdali egzamin i wkrótce otrzymają swoje pierwsze „prawa jazdy”.