KOMUNIKAT MZK

UWAGA! UWAGA!

Osoby, które otrzymały -ze szkół lub drogą mailową z MZK – informację o konieczności zapisania na karcie uprawnienia dla dzieci i młodzieży do przejazdów bezpłatnych na kolejny rok, powinny w ciągu 10 dni wykonać doładowanie:

– w kasowniku w autobusie nacisnąć opcję „doładowanie”, a następnie umieścić kartę w kieszonce kasownika. Na wyświetlaczu kasownika powinna wyświetlić się informacja „Pobrano 1 transakcję”.

Doładowania można dokonać także:

– w biletomacie stacjonarnym na przystanku: włożyć kartę do kieszonki ( po prawej stronie biletomatu), wybrać opcję „doładowanie” i zaakceptować. Informacja o doładowaniu jest przetrzymywana przez kasownik do 10 dni.

W razie potrzeby po tym czasie należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 75-7648736 wew. 115 oraz elektronicznie pod adresem e-mail mzkjg@mzk.jgora.pl w celu reaktywacji doładowania.