„Ministerstwo Edukacji Narodowej”

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje rozporządzenie dotyczące organizacji zdalnego nauczania. W związku z tym proszę o sprawdzenie oraz analizę możliwości realizowania kształcenia na odległość przez nauczycieli i uczniów z Państwa placówki.

W załączeniu przesyłamy listę działań, które powinni Państwo wdrożyć, aby umożliwić zdalne nauczanie.        

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

Załącznik:

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia na odległość