MYŚLĘ, WIĘC NIE ŚMIECĘ

Z okazji Dnia Sprzątania Ziemi dzieci utrwalały sposoby i możliwości działań chroniących nasza piękną Planetę. Efektem warsztatu są te kreatywne prace, przy których uczniowie klasy 2 i 3 bardzo się napracowali. Widać po tych dziełach, że Ziemia jest pod dobrą opieka młodych ekologów 🌍