Planetarium

W tym tygodniu nasi uczniowie mieli okazję utrwalić wiadomości na temat układu słonecznego. Dzięki atrakcyjnej formie przekazu poprzez kino sferyczne (planetarium) dzieci zdobyły nowe doświadczenia edukacyjne.