Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do szkół podstawowych, dla której Gmina Miejska Piechowice jest organem prowadzącym.

Lp.Rodzaje czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.*od 1 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r. do godz. 15.00od 1 lipca 2021 r. do 15 lipca 2022 r. do godz. 15.00
2Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 762).
od 4 kwietnia 2022 r. do 11 kwietnia 2022 r.od 18 lipca 2022 r. do 22 lipca 2022 r.
3Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych29 kwietnia 2022 r. do godz. 15.0029 lipca 2022 r. do godz. 15.00
4Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczeniaod 9 maja 2022 r.
do 20 maja 2022 r.
od 1 sierpnia 2022 r. do 9 sierpnia 2022 r.
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych30 maja 2022 r. do
godz. 15.00
12 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00

1. ZGŁOSZENIE dziecka z obwodu SP2 w 2022-2023
2. WNIOSEK dla dziecka spoza obwodu SP2 w 2022-2023