REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

na rok szkolny 2020/2021

         W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem, zachęcamy do skorzystania z elektronicznej formy zapisu dziecka poprzez pobranie i przesłanie karty zapisu w formie skanu lub zdjęcia lub wysłanie wiadomości z danymi dziecka i rodziców/opiekunów prawnych wraz z numerem kontaktowym na adres mailowy: sekretariat.sp2piechowice@gmail.com

         Takie rozwiązanie pozwoli z jednej strony na uniknięcie przez rodziców dziecka wychodzenia z domu w celu dostarczenia dokumentów, z drugiej nie będzie wymagało kontaktu z pracownikami szkoły.

TERMIN SKŁADANIA KART ZAPISU DO 20 MARCA 2020 R.

Karta zapisu do szkoły