ROBOTYKA DLA JUNIORA

Budowaliśmy dragstery. Zajęcia odbywają się w SP 2
w Piechowicach w sali nr 8 w każdy wtorek w godzinach
11.45 – 12.45. Przeznaczone są dla uczniów klas 1-3.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH