Świat niesłyszących i niewidomych ludzi.

W tym tygodniu dzieci z 3a omawiały sposoby komunikowania się m.in. ludzi. Poznaliśmy elementy języka, którym posługują się niewidomi i niesłyszący. W celu lepszego zrozumienia trudności na jakie natrafiają osoby z różnymi niepełnosprawnościami przeprowadziliśmy zabawy. Między innymi odczytywaliśmy swoje imiona za pomocą palców, bawiliśmy się w ślepca i nasłuchiwaliśmy dźwięków z zatkanymi uszami. To był bardzo empatyczny czas. Brawo 3a.