Światowy Dzień Wody

22 marca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody🌊. Święto zostało ustanowione w celu podniesienia świadomości, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. O tym jak ważna jest woda, przypomnieli sobie uczniowie klasy VIIA poprzez uczestnictwo w lekcji poświęconej tematowi kryzysu wodnego przygotowanego we współpracy z PAH.