Szanowni Rodzice,

Rada Rodziców informuje, że uchwałą nr 3/2019 ustalono wysokość wpłaty na Radę Rodziców w wysokości 50zł rocznie (oczywiście można więcej J), a w przypadku dwójki lub większej liczby dzieci uczęszczających do SP nr 2 w Piechowicach w wysokości 40zł/dziecko rocznie. Jeżeli wszyscy rodzice uczniów danej klasy dokonają wpłaty, uczniowie tej klasy (na wniosek wychowawcy) otrzymają połowę wpłaconych pieniędzy do swojej dyspozycji. Wpłaty są dobrowolne, ale warto pamiętać, że Rada Rodziców może wydawać wpłacone przez Państwa pieniądze wyłącznie na działania zawarte w Regulaminie Działalności Rady Rodziców, czyli potrzeby Państwa dzieci oraz organizowanie działań mających na celu pozyskanie kolejnych funduszy na rzecz uczniów. Liczmy więc na liczne wpłaty J. Pieniądze można wpłacać  wychowawcom klas. Każda wpłata jest księgowana, a rodzic otrzyma potwierdzenie dokonania wpłaty (tzw. KP).

Jeśli mają Państwo pomysły na działania podjęte przez RR lub chcą się włączyć w działania RR, prosimy o kontakt – nasz adres mailowy RRSP2Piechowice@gmail.com

                                                                                                             Rada Rodziców