Wielki powrót do szkoły

Wielki powrót do szkoły, wielka radość, wiele uśmiechów, miłych słów i gestów. 2a spędziła dzisiejsze zajęcia na pracy warsztatowej i rozmowach. Usłyszeliśmy wiele głębokich przemyśleń i wykonaliśmy zadania. Cieszymy się, że jesteśmy razem.