Zmiany w naszej szkole

Dzięki staraniom Rodziców zostały zakupione plansze dydaktyczne, które nie tylko zdobią ściany szkoły ale i uczą. W holu możemy podziwiać fotografie panoramy Karkonoszy wykonane przez pana Rafała Kotylaka, który nieodpłatnie przekazał je dla szkoły. Serdecznie dziękujemy prężnie działającej Radzie Rodziców.