Zwiedzamy Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa

Klasa 7 A na „Zielonej Szkole”. Zwiedzamy Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa. Muzeum to funkcjonuje od 1974 r. i zgromadziło ponad 4 tysiące eksponatów, które obrazują historię i tradycję Straży Pożarnej. Na parterze prezentowane są wozy strażackie z najstarszą sikawką konną z 1776 r. Na emporach natomiast znajdują się mniejsze eksponaty oraz wystawy czasowe. Bogaty jest zbiór hełmów strażackich od najstarszych skórzanych po współczesne. W muzeum można zobaczyć różnego rodzaju sprzęt gaśniczy, ratunkowy, sztandary, mundury itp. Przed muzeum stoi replika „Wozu Drzymały”.